Słowo wojna pochodzi od starodawnego języka angielskiego. Dawniej słowo to odpowiadało zapisowi Werran. Pomimo zmiany zapisu od zawsze oznaczało to samo. Zarówno wojna, jak i słowo werran polega na wypowiedzeniu otwartego konfliktu naszemu przeciwnikowi. Konflikt ten deklarowany jest najczęściej przez podmioty polityczne. Dzieje się tak od niepamiętnych czasów. Wojny odbywały się zarówno między państwami, jak i między poszczególnymi frakcjami politycznymi. Czasami wojny toczone były również między miastami lub niewielkimi królestwami. Jednak cel tych działań zawsze był podobny.

Niektórzy analitycy nazywają wojny kontynuacją polityki. Uważają, że jest to po prostu działanie polityczne, które zostaje przeprowadzone za pośrednictwem siły militarnej. W zasadzie trudno nie zgodzić się z taką definicją, gdy spojrzymy na to, z jakich powodów zazwyczaj w przeszłości wybuchały różnorodne wojny między państwami.

Wojny miały związek z powstaniem wielu narodów na świecie

W historii możemy zauważyć, że wojny dawały początek wielu państwom, chociaż paradoksalnie mogłoby się wydawać, że miałyby na celu zakończyć ich żywot. Pamiętajmy o tym, że to właśnie poprzez wojny różnorodne frakcje zdobywały suwerenność nad innymi narodami i mogły jednoczyć ze sobą ludność, ziemie i tworzyć w ten sposób państwa. Historia jednej z najwcześniejszych cywilizacji świata, Mezopotamii, to kronika niemal nieustannych konfliktów zbrojnych, które doprowadziły do powstania jednego z pierwszych dobrze funkcjonujących państw na naszym świecie.

Niektórzy spekulują nad tym, że pierwszy bardzo ważny okres dynastyczny w Egipcie powstał wtedy, gdy faraon Menes postanowił podbić południową część kraju. Miało to miejsce już 3000 lat przed naszą erą. Podobnie było 1000 lat przed naszą erą w Chinach, gdy jedna z największych dynastii dokonała podbojów militarnych. Już 10 000 lat temu dla frakcji politycznych i większych zbiorowisk ludności niezwykle istotnym było inwestowanie w siły militarne. Pomimo tego, że minęło tak wiele czasu, nadal mamy to samo podejście do działań wojennych.