Dla niewtajemniczonych w historię osób wojna secesyjna była serią bitew toczonych między amerykańskimi stanami na południu i amerykańskimi stanami na północy. Trwała przez cztery lata od 1861 do 1865. Amerykańska wojna secesyjna toczyła się między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Skonfederowanymi Stanami Ameryki – grupą jedenastu południowych stanów, które wystąpiły z Unii w 1860 i 1861 roku. Zgodnie z oficjalnymi informacjami dowiadujemy się, że konflikt toczył się przede wszystkim ze względu na to, że opozycja nie zgadzała się ze wprowadzonymi prawami dotyczącymi niewolnictwa.

W wyniku wielu różnic między ich zdaniami doszło w końcu do działań zbrojnych. Południowa konfederacja stanów wybrała nawet swojego oddzielnego prezydenta, który reprezentował ich stronę konfliktu na arenie tych wydarzeń. Po dokładnie czterech latach niezwykle krwawego konfliktu Stany Zjednoczone Ameryki pokonały Konfederację jedenastu południowych stanów. Zbuntowane stany po pewnym czasie zostały ponownie włączone do Ameryki, a prawo dotyczące uchwalenia niewolnictwa zostało zniesione.

W czasie wojny secesyjnej prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki był Abraham Lincoln

Abraham Lincoln dorastał w niewielkiej chatce na terenie Kentucky. Początkowo pracował jako sklepikarz, a następnie został prawnikiem. Dopiero w latach czterdziestych zajął się polityką. Na prezydenta został wybrany dokładnie w 1860 roku. Niektóre z ówczesnych stanów Ameryki zaniepokoiły się tym, że Abraham Lincoln objawiał postawę antyniewolniczą. Planował znieść prawo umożliwiające ludziom posiadaniem niewolników. Niedługo po objęciu władzy przez Abrahama cztery pierwsze stany dokonały secesji. Lincoln ogłosił wówczas, że zrobi wszystko, co będzie konieczne, aby utrzymać wszystkie stany jako jedno państwo.

Ze względu na to, że odmówił zbuntowanym stanom w 1861 roku tego, aby mogły pozostać niepodległe wybuchła wojna. Stany walczące o swoją niepodległość wybrały własnego prezydenta, po czym walczyły w krwawych bitwach z Ameryką. Pomimo tego, że wojnę wygrały Stany Zjednoczone po czterech latach i Abraham ponownie przyłączył zbuntowane Stany do Ameryki, historia ta nie skończyła się dla niego za dobrze. Zginął w zamachu. Zastrzelił go sympatyk południa, których sprzeciwiał się jego władzy.