Historia Indii jest na tyle rozległa, że prawdopodobnie trudno byłoby zasięgnąć do początku samych wydarzeń związanych z założeniem tego regionu. Mimo wszystko niewiele osób zdaje się zwracać uwagę na istotę tego państwa i raczej obserwujemy ich poprzez pryzmat nowożytnych wydarzeń związanych z kolonizacją. Ten kraj jest siódmym co do wielkości powierzchni państwem na świecie. Łącznie mają 3 287 263 kilometrów kwadratowych powierzchni. Państwo to sąsiaduje z Bhutanem, Nepalem, Sri Lanką, Bangladeszem i Chinami.

Indie są krajem z niezwykle bogatą historią. Mogą pochwalić się rozległą starożytną cywilizacją. Niektóre ze źródeł wskazują na to, że w Indiach panowała dosyć rozwinięta kultura nawet 15 000 lat temu. To niezwykle imponujące ze względu na to, że najpopularniejsze poczynania starożytnego Egiptu są datowane na 4000 lub 5000 lat temu. Jeden z najwcześniejszych etapów w Indiach jest nazywany epoką prewedyjską. Następnie w trakcie epoki wedyjskiej zaczął rozwijać się hinduizm, który dotarł do momentu kulturowego znanego z dzisiejszych czasów.

Indie zaczęły jednoczyć się mniej więcej w V wieku przed naszą erą. Zjednoczenie większego terytorium Indii należy datować na okres panowania władcy znanego jako Ashoka. Był on władcą imperium Maurjów, który jednoczył ze sobą rozległe terytoria. Za jego panowania buddyzm rozprzestrzeniał się w wielu częściach Azji. Dzisiejszą popularność buddyzmu można przypisać właśnie temu władcy. Dopiero w VIII wieku do Indii po raz pierwszy dotarł islam. Doprowadziło to do powstania Sułtanatu Delhi, który został ostatecznie zastąpiony przez Imperium Mughal. W historii Indii państwo wielokrotnie dążyło do osiągnięcia politycznej jedności i robiło to z dużymi sukcesami.

XVII wiek – Europejczycy przybywają na tereny Indii

Przyjazd europejczyków na tereny dzisiejszych Indii to wydarzenie, które zbiegło się w czasie razem z rozpadem ogromnego imperium Mughal. Zaczęli powoli torować drogę państwom regionalnym, próbującym zdobyć wpływy na tych terytoriach. W trakcie okresu walk na terenach Indii ostatecznymi zwycięzcami prawdopodobnie nazwiemy anglików, ponieważ to właśnie oni zdobyli jak największą dominację nad tym państwem. Po wielu latach w 1857 roku na terenach Indii miała miejsce ogromna rebelia, która polegała na przywróceniu części władzy w ręce mieszkańców Indii. Okazało się jednak, że próby odbicia władzy zostały niezwykle szybko stłumione przez najeźdźców, którzy nadal mieli ogromny wpływ na politykę wewnętrzną.

Indie zostały po pewnym czasie włączone do Imperium, ponieważ doszło do ukoronowania cesarzowej Wiktorii jako zwierzchnika tych terytoriów. Z czasem jednak miejscowe ludy postanowiły nie poddawać się podczas walki o swoją niepodległość i ponownie próbowali uwolnić się spod supremacji anglików. W 1947 roku nareszcie udało im się zakończyć z powodzeniem powstania rebeliantów.

Kilka słów o starożytnym okresie

Cała historii Indii zaczyna się mniej więcej od momentu przybycia ludów do sławnej Doliny Indusu. Rig Veda to prawdopodobnie najwcześniejsze źródło literackie na świecie, które opowiada o starożytnych poczynaniach tamtych regionów. Bardzo trudno jest stwierdzić, kiedy dokładnie wydano to dzieło. Wiadomo jedynie tylko tyle, że książka zawierała w sobie niejednoznaczny zbiór informacji astronomicznych i tradycji starożytnych Indii. Wiadomo z wielu powieści, że cywilizacja doliny Indusu zdołała rozbudować sprawny system gospodarczy między 2800 i 1800 rokiem przed naszą erą.

Prowadzili wtedy handel z niektórymi państwami bliskiego wschodu, udomowili liczne zwierzęta, hodowali rośliny, owoce, warzywa, a także byli biegli w produkcji broni z cyny oraz brązu. Jak widać cywilizacja Doliny Indusu, miała się całkiem dobrze nawet 5000 lat temu.

Dolina Indusu i cywilizacja wedyjska

Warto zwrócić uwagę na to, że cywilizacja starożytnego Egiptu nie była jedyną z wysoko rozwiniętych cywilizacji. Głównym powodem, dla którego starożytne cywilizacje były tak bardzo do przodu, były rzeki znajdujące się nieopodal ich miejsca rozwoju. Dlatego też Egipt, Dolina Indusu i tereny dzisiejszego Pakistanu mogły tak szybko stać się w antyku potęgami, ponieważ miały na swoich terytoriach niezbędną dla ludzkiego życia wodę. Warto również mieć na uwadze to, że w Dolinie Indusu ludzie mieli dostęp do żyznej gleby, dzięki której rolnictwo rozwijało się niezwykle szybko.

Najbardziej znane miasta doliny Indusu w dzisiejszej dacie to Mohenjo Daro i Harappa. Odkopanie tych dwóch miast pokazało kopaczom wgląd w bogactwo cywilizacji doliny Indusu. Znaleźli tam mnóstwo atrybutów wykorzystywanych w pracach na gospodarstwach rolnych, a także przedmioty świadczące o dobrym poziomie materialnym wielu mieszkańców tej społeczności. Nie brakowało tam ozdób wykonanych ze srebra, jak i złota. Niestety cywilizacja ta zaczynała dobiegać swego końca już w okolicach 1300 roku przed naszą erą ze względu na liczne katastrofy naturalne.

Wtedy nastała kolejna era cywilizacyjna Indii, czyli era wedyjska. Epoka wedyjska do dziś cieszy się fantastyczną opinią wśród wyznawców hinduizmu.