Do średniowiecza możemy przypisać jeden z najbardziej dynamicznych i zróżnicowanych rozwojów kulturowych wśród państw europejskich. Jednak co doprowadziło do tak ogromnej ekspansji? Warto zaznaczyć na samym początku, że gdy tylko spoglądamy na europejskie średniowiecze, wszędzie widzimy buzującym optymizm wypływający z wielu ludów w tym okresie historycznym. W tym okresie w całej Europie nastąpił ogromny rozwój. Ludzie wznosili katedry, monumenty, kościoły, a ponadto powstawały nowe państwa, które rozwijały swoje gospodarki i niezwykle się bogaciły.

Wszystko było zwieńczone wyprawami krzyżowymi, które pozwalały rozszerzać europejskim państwom wpływy, bogactwo i możliwości. Jest to prawdziwie dynamiczny i niezwykły okres – taki, który nie byłby możliwy, gdyby nie niezwykły przyrost ludności. Od około 900 do 1300 roku Europa przeżywała jeden z najdłuższych w historii ludzkości okresów stałego wzrostu, widocznego w niemal wszystkich aspektach życia. Dlatego też za czasów średniowiecza mogliśmy odnotować rozwój polityczny w wielu państwach, ale także rozwój gospodarczy, jak i religijno-kulturowy.

Wzrost liczby ludności w średniowieczu wiązał się także z coraz lepszym prosperowaniem społeczeństw

Pierwszym takim faktem dotyczącym trwałego rozwoju w średniowieczu był wzrost liczby ludności w tamtym okresie, który nieustannie postępował. Liczba ludności w wielu państwach zaczęła szczególnie wzrastać w latach 1050-1200. Od około 1200 do 1275 roku stopniowo zaczął się on zmniejszać, a następnie ostatecznie ustabilizował się. Niestety nie dysponujemy bardzo dokładnymi danymi, jak na przykład z tamtejszych spisów powszechnych, dlatego też dowody na takie tezy zazwyczaj są jakościowe, a nie ilościowe.

Pamiętajmy mimo wszystko o tym, że naukowcy do tej pory miewają nieco problemów z tym, aby dokładnie określić pewne wydarzenia ze średniowiecza. Zbieranie danych przez historyków tak naprawdę trwa do tej pory. Chociaż dla większości średniowiecznej Europy nie istnieją spisy ludności, wiele informacji o wielkości populacji można uzyskać na podstawie badań rodzin i innych dokumentów. Niektóre dane dotyczą także ekspansji konkretnych rodów, przez co historycy mogą wywnioskować, że w pewnych latach rodziny były o wiele większe. Okres wzrostu ludności przypadł również na moment, w którym nie było wielu wojen, plag chorobowych oraz ogólnego głodu, dlatego też taka konkluzja wydaje się niezwykle logiczna.