Kolonializm jest formą rządów, która bardzo często była wspierana poprzez działania militarne, ponieważ w dużej skrócie te rządy polegały na tym, że jeden naród z dużymi zasobami wojskowymi mógł pozwolić sobie na to, aby siłą narzucić innemu narodowi swoje prawa administracyjne i rozwiązania polityczne podczas zajmowania jego ziem. W ten sposób silniejszy i o wiele bardziej wpływowy naród może rozszerzać swoją własną suwerenność na zupełnie inne państwa. Rząd jednego narodu narzuca swoje wpływy w innym i w taki sposób powstaje praktykowany w przeszłości kolonializm, którego doświadczali ludzie przede wszystkim na terenie Afryki i Południowej Ameryki.

Kolonializm często prowadzi do panowania nad rdzenną ludnością i eksploatacji zasobów. Kolonizator zazwyczaj wprowadza swoją gospodarkę, kulturę, porządek religijny i formę rządu, aby wzmocnić swoją władzę. Państwa skolonizowane najczęściej były za pośrednictwem siły wojskowej. Kolonizacja zwykle w historii opierała się na tym, że najeźdźca w danym momencie historycznym miał dostęp do o wiele lepszych broni. Z tego powodu obrońca nie mógł przeciwstawić się jego sile militarnej i musiał poddać się jego wpływom, które rozszerzał na coraz większe obszary najechanego państwa.

Kolonializm był szczególnie popularny w czasach, gdy Europa kilka wieków temu skupiała się na wyprawach morskich i eksplorowała mniejsze państwa podatne na ataki

W trakcie, kiedy duże monarchie europejskie rozpoczynały erę żeglugi po morzach i oceanach, docierały do państw znacznie biedniejszych i niezapoznanych jeszcze z technologią militarną, którą wojska w Europie posiadały od dekad. Z tego powodu wielu z nich nie mogło przeciwstawić się najazdom ludności z Europy, ponieważ nie mieli szansa w bezpośrednim ścieraniu się wojsk. Kończyli wówczas jako niesuwerenne narody pod administracją innego, większego i oczywiście potężniejszego państwa. W ten sposób dobrze uzbrojone narody Europy mogły wykorzystywać rdzennych mieszkańców mniejszych państw jako niewolników i czerpali z ich zasobów naturalnych, które znaleźli na obcych ziemiach.

Taka wojenna eksploracja doprowadziła do powstania kilku znaczących rządów kolonialnych. Brytyjscy, francuscy, hiszpańscy i holenderscy koloniści rozprzestrzeniali swoje wpływy i władzę w całym Nowym Świecie, rozbijając, a czasem eliminując całe kultury i ludy. Najpopularniejszym z tych wydarzeń, o których słyszał cały świat, jest założenie kilkunastu kolonii w Ameryce Północnej, co po wielu latach doprowadziło po krwawych powstaniach do założenia mocarstwa znanego nam dziś jako Stany Zjednoczone Ameryki.