Totalitaryzm był formą rządów, która polegała na tym, że partia będąca u władzy sprawowała władzę absolutną. Możemy to rozumieć w ten sposób, że nie uznawali żadnych ograniczeń co do swojej władzy i mogli robić to, co im się żywnie podoba. Totalitaryzm był o tyle złym ustrojem, że partia mająca władzę absolutną nie musiała cofać się dosłownie przed niczym. Oznaczało to, że stanowili rolę prawa i egzekutora. Mogli nie liczyć się ze zdrowiem i życiem swoich obywateli i wykorzystywać aparaty ścigania w taki sposób, w jaki tylko pragnęli.

Oznaczało to, że w rządzie totalitarnym, gdy pojedyncza osoba sprawowała władzę, mogła ona mieć absolutną kontrolę nad innymi obywatelami uczestniczącymi w tym systemie. Najczęściej takie rozwiązania kończyły się bardzo źle dla kasty najbiedniejszych obywateli. Rządy totalitarne zazwyczaj miały spaczone podejście do utrzymywania władzy, ponieważ utrzymywały ją poprzez szeroko zakrojoną inwigilację, kontrolę nad środkami masowego przekazu, zastraszające demonstracje sił paramilitarnych lub policyjnych oraz tłumienie protestów, aktywizmu i opozycji politycznej. W ten sposób mogli zawsze pozostawać przy nieograniczonej władzy niezależnie od wydarzeń w państwie.

Nawet w dzisiejszych czasach możemy rzucić okiem na przykład państwa totalitarnego, gdy spojrzymy na działania Korei Północnej

Niech nikogo nie zwiedzie to, że Korea Północna nazywa swój kraj Koreańską Republiką Ludowo Demokratyczną, ponieważ panuje tam typowy totalitaryzm. Mają nawet swojego przywódcę, który ma całkowitą władzę nad wojskiem, administracją i mediami w całym kraju. Przeciętny obywatel nie ma nawet możliwości, aby swobodnie skorzystać z internetu, ponieważ globalna sieć jest w tym państwie zablokowana i została przeznaczona jedynie do użytku dla osób z wyższych kast społecznych. W ten sposób naród ten może rozsiewać dezinformację, której przeciętny obywatel nie może się przeciwstawić, ponieważ nie ma takiej możliwości.

Kim Jong Un jest nawet nazywany swoim specjalnym tytułem najwyższego przywódcy, który odziedziczył z pokolenia na pokolenie. Dawniej najwyższym przywódcą był jego dziadek, następnie ojciec, a później ten tytuł przypadł mu. Dynastia związana z rodziną Kima sprawuje od pokoleń władzę w całej Korei Północnej. Mają oni społeczeństwo pod całkowitą kontrolą, a sprzeciwianie się ich polityce, na przykład w postaci protestów jest po prostu karane śmiercią, zatem skutecznie odstrasza opozycjonistów. W takim ustroju niestety osoby odpowiedzialne za przestępstwa nie są zazwyczaj karane w sprawiedliwy sposób.

Dyktatura wojskowa jest podobna, jednak opiera się na dojściu do władzy za pośrednictwem siły militarnej

W dyktaturze wojskowej władza zostaje objęta za pomocą działań wojskowych. W ten sposób armia może stłumić demokrację i postawić u władzy wybraną przez siebie osobę, która najczęściej jest wysoko postawiona w szeregach militarnych. Głowa państwa w takim systemie zazwyczaj dochodzi do władzy w ramach jej przejęcia poprzez protesty militarne lub inne działania, które mają na celu siłowe zdestabilizowanie obecnej władzy. Dyktatorzy odrzucają prawo do sprawiedliwego procesu, swobód obywatelskich czy politycznych. Sprzeciw lub opozycja polityczna mogą być po prostu karane śmiercią.