Ukraina i Rosja są państwami, które graniczą ze sobą po wschodniej stronie Europy. Dokładnie 24 lutego 2022 roku Rosja wysłała wojska stacjonujące przy granicy z Ukrainą na stolicę swojego sąsiada z zamiarem zrobienia przewrotu politycznego. Planowali zaatakować Kijów, a następnie przejąć kontrolę w tym mieście. Można zatem powiedzieć, że starali się przejąć władzę nad Ukrainą siłami wojskowymi. Było to ogromne zaskoczenie dla całego świata, ponieważ Rosja wywołała pełnoskalową wojnę na terenie całego państwa. Takiej sytuacji we wschodniej Europie nie było już od dziesięcioleci.

W rzeczywistości możemy jednak sięgnąć nieco do wiedzy historycznej, aby zauważyć, że Ukraina i Rosja mają ze sobą niezwykle trudne relacje już od 1300 roku. Oba kraje wywodzą się z tego samego średniowiecznego królestwa, zwanego Rusią Kijowską. Zostało ono założone w 800 r. przez grupę Wikingów, Warangów, którzy przybyli z Europy Północnej, aby sprawować władzę nad miejscową ludnością. Cała Ruś kijowska rozciągała się na terenach dzisiejszej Ukrainy i Rosji, a stolicą Rusi był ten sam Kijów.

Podbicie Rusi Kijowskiej przez Mongołów w średniowieczu

W 1240 roku Ruś Kijowska była podbita przez Mongołów, którzy siali terror na mapie ze względu na posiadanie jednej z najsilniejszych armii w całym średniowiecznym świecie. Zarówno Moskwa, jak i Kijów znajdowały się na skrzyżowaniu dróg między Europą i Azją, jednak ich kultury były mocno poróżnione ze względu na różnice geograficzne. Do dużych zmian doszło dopiero w 1500 roku, gdy założono Rosję Cesarską. W Imperialnej Rosji Ukraińcy i Rosjanie byli przez bardzo długi czas postrzegani jako bracia.

Mieli wspólną historię, sztukę, kulturę, jedzenie i można było ich traktować na pograniczu jednego państwa i tej samej kultury. W wyniku rewolucji w lutym 1917 roku przywódca Rosji, car Mikołaj II, został usunięty z tronu. Kolejna duża rewolucja poskutkowała niedługo potem powstaniem znanego nam wszystkim Związku Radzieckiego. Mimo wszystko wielu Ukraińców nie chciało przyłączać się do nowego imperium i woleli zachować niepodległość. Sowieci obawiali się tej niepodległości Ukrainy i zabierali im władzę siłą. Ze względu na niezwykle zamieszaną historię tych dwóch państw, niekorzystna mentalność Rosjan bardzo często sugeruje im, że Ukraina jest częścią Rosji, która należy im się z punktu widzenia historycznego.